Extra Nieuwsflash 15 mei 2021, betreffende het organiseren van evenementen.

Beste leden en sympathisanten,

Na de persconferentie van het overlegcomité van vrijdag 7 mei met tekst en uitleg over de opeenvolgende stappen van het zomerplan waren we ervan overtuigd dat we terug één of andere activiteit konden organiseren al was het maar voor een beperkt aantal deelnemers. Een activiteit gespreid over bv. 2 weekend om zoveel mogelijk leden de kans te geven. Daarom besloot het bestuur dan ook de koppen bij elkaar te steken en na te denken over hoe, wat en waar.

Groot was dan ook de teleurstelling toen we van Marleen meer uitleg kregen over de modaliteiten betreffende dit zomerplan. De aangekondigde versoepelingen zijn van toepassing op evenementen georganiseerd enkel door professionelen. Activiteiten georganiseerd in clubverband horen hier niet onder. Daar we ons steeds aan alle regels houden kunnen we dus enkel maar afwachten wat de diverse regeringen de volgende dagen en weken als mogelijke versoepeling toelaten.

Daarom even een toelichting wat een “activiteit in georganiseerd verband” inhoudt. Dit is een activiteit georganiseerd door een vereniging of club in aanwezigheid van een meerderjarige begeleider. Deze club moet over geldige statuten beschikken met een duurzame doelstelling en een verantwoordelijk bestuur, wat bij ons uiteraard het geval is.

Wat zijn nu de voorwaarden :

  • Maximum 25 personen, 1 begeleider niet meegerekend
  • Buitenactiviteit
  • Respect voor de regels van social distancing voor iedereen ouder dan 13 jaar
  • Deelnemers van eenzelfde groep mogen op geen enkel moment contact met een andere groep, zelfs de begeleiders
  • Er mogen geen toeschouwers worden toegelaten

Indien deze regels worden overtreden kan “elke” deelnemer een boete krijgen van 250 euro, onmiddellijk te betalen. Voor een rijder en begeleider betekent dit 500 euro. De organiserende club wordt ook een boete van 4.000 euro opgelegd. Zelfs indien onderweg wordt gepicknickt met meer dan 10 personen en kan worden aangetoond dat dit een gevolg is van een clubactiviteit gelden deze boetes ook. Dit wordt aanzien als een samenscholing en daar zit nog steeds een verbod op.

Deze week werd trouwens in onze regio een rondrit stilgelegd door de zone-politie!

Erger is het nog voor tijdelijke verenigingen en wijkverenigingen zonder statuten, deze volgen gewoon de regels die we thuis ook moeten volgen, nl maximum 10 personen. Dit ten titel van info voor diegenen die in privé-kring iets willen doen. Een gewaarschuwd man is er twee waard.

Wij als bestuur blijven natuurlijk de situatie op de voet volgen. We staan ook te popelen om eindelijk iets te kunnen organiseren om onze leden een fijne en leuke dag te kunnen aanbieden en om te genieten van een babbel en een lach met een natje en een droogje……

En we kunnen jullie alvast laten weten, dat het een echte "boem" zal zijn!

Hou het veilig en blijf gezond…..

Het "Oude Gloriën" team.

Wie niet overtuigd is van onze info, kan zelf het Staatsblad van 7 mei 2021 nalezen.

Verdere info kan je steeds vinden via Google: FAQ Covid 19