Vernieuwing aansluiting voor 2023:
Lidgeldprijs voor 2023 blijft ongewijzigd: 15.00€
of indien verzekerd bij Marsh: 22.50€
Gelieve te storten op de rekening van "Oude Gloriën vzw"  BE11 9730 5517 5048  BIC ARSPBE22
Vergeet niet bij de mededeling uw NAAM en LIDGELD 2023 te vermelden.
Uw lidmaatschap gaat in van zodra wij uw betaling hebben ontvangen.

Nieuwe leden zijn steeds welkom in onze club.
Men kan pas lid worden van zodra het voertuig het oldtimerstatuut heeft bereikt; nl. 25 jaar
Het lidgeld loopt steeds van januari to december.
Het lidgeld bedraagt ook hier 15.00€
of indien verzekerd bij Marsh: 22.50€
Gelieve te storten op de rekening van "Oude Gloriën vzw"  BE11 9730 5517 5048  BIC ARSPBE22
Vergeet niet bij de mededeling uw NAAM en LIDGELD 2023 te vermelden.
Uw lidmaatschap gaat in van zodra wij uw betaling hebben ontvangen.
Vooraleer in te schrijven dient u akkoord te gaan met de privacyverklaring van de club.
Uw gegevens zijn strikt persoonlijk en worden aan niemand doorgegeven.
Als clublid neem je gratis deel aan onze jaarlijkse "Verrassingsrit" en de "Nieuwjaarsreceptie"
Tevens ontvang je periodiek onze nieuwsbrief met info over de club en verslagen van evenementen.